Panyengkuyung

Majalah digital basa Jawi “Belik” kababar  awit saking raos prihatos ningali kawontenan sastra lan budaya Jawa jaman samangke.

Majalah menika kaajab sageda dados sarana kangge ngrembakakaken sastra lan budaya Jawi lumantar jagad literasi.

Dipunbetahaken idealisme lan komitmen ingkang saestu amrih ancas lan sedya menika saged mawujud.

Betah panyengkuyung saking sinten kemawon ingkan preduli dhumateng lestari lan ngrembakanipun sastra lan budaya Jawi, budaya kula panjenengan sedaya.

Panjenengan saged dados salah satunggalipun tiyang ingkang preduli tumrap budaya Jawi kanthi panyengkuyung wujud donasi utawi panyengkuyung sanesipun.

DONASI
Rek. 531-0078-721
BANK : Muamat
Atas nama : Alexandra Indriyani Dewi

Buka chat
1
Chat Admin
Betah Bantuwan ?
Chat Admin